• Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Auto width resolution
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • red color
 • green color
Start
"Aktywność - szansą na pracę - II edycja" PDF Drukuj Email
Projekt dla osób niepracujących,  zamieszkujących w powiecie bieszczadzkim i leskim. 
.

Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

Okres realizacji projektu: 02.05.2011 r. - 31.07.2012 r.

Oferowane wsparcie:

 • Bezpłatne szkolenia
 • Staże/praktyki zawodowe
 • Doradztwo psychologiczno-zawodowe
Adresaci Projektu:

 


Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób zarejestrowanych we właściwym dla miejsca zamieszkania /stałego lub czasowego/ Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy oraz osoby nieaktywne zawodowo, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
 • osoby po 45 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby do 25 roku życia,
 • osoby zamieszkujące w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców.
Projekt obejmie wsparciem 50 osób pozostających bez zatrudnienia ( w tym 30 kobiet, 20 mężczyzn) zamieszkujących na terenie powiatu bieszczadzkiego lub leskiego.

 

 • Bezpłatne szkolenia
 • Staże/praktyki zawodowe
 • Doradztwo psychologiczno-zawodowe
Adresaci Projektu:
Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób zarejestrowanych we właściwym dla miejsca zamieszkania /stałego lub czasowego/ Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy oraz osoby nieaktywne zawodowo, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
 • kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
 • osoby po 45 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby do 25 roku życia,
 • osoby zamieszkujące w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców.
Projekt obejmie wsparciem 50 osób pozostających bez zatrudnienia ( w tym 30 kobiet, 20 mężczyzn) zamieszkujących na terenie powiatu bieszczadzkiego lub leskiego.

Oferta szkoleń/staży i praktyk:

1.    Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą sekretariatu i kadr z językiem angielskim – 220 godz. (VIII-XII 2011),
2.    Specjalista do spraw sprzedaży z językiem angielskim – 170 godz. (IX 2011 - I 2012),
3.    Opiekunka osób starszych i dzieci z językiem angielskim – 220 godz. (IX 2011 - I 2012),
4.    Prowadzenie małej i średniej firmy-pozyskiwanie funduszy europejskich – 250 godz. (X 2011 - II 2012),
5.    Operator koparko-ładowarki – 202 godz. (VIII-XII 2011),  
6.    Indywidualne szkolenia np. informatyczne, spawalnicze, gastronomiczne i inne (liczba godzin zależna od specyfiki szkolenia).

Wsparcie towarzyszące:

•    stypendium szkoleniowe – 4zł/godz. brutto
•    stypendium z tytułu odbywania stażu/praktyki zawodowej – 1350zł/m-c brutto
•    zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, staż/praktykę zawodową
•    ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ZUS) oraz ubezpieczenie NNW
•    poczęstunek w trakcie szkoleń
•    zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi.


Zasady przyjmowania zgłoszeń:


Dokumenty zgłoszeniowe należy składać: osobiście w Biurze Projektu, listownie –kierować na adres: Edukator Sp. z o.o., Biuro Projektu, ul. Parkowa 5, 38-600 Lesko
z adnotacją „Aktywność – szansą na pracę – II edycja” lub drogą elektroniczną (skany wypełnionego formularza wraz z wymaganymi załącznikami).


Szczegółowe informacje na stronie
www.edukator-jaslo.pl
oraz  pod numerem telefonu: 13 46 96 528           
e-mail: lesko@edukator-jaslo.pl


Projekt „Aktywność – szansą na pracę – II edycja” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Informacja:
EDUKATOR Sp. z o.o.

Skomentuj to na FORUM DYSKUSYJNYMWydawca portalu ustrzyki.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »